Veilig werken in de infratechniek begint bij OCNED

Veilig werken in de infratechniek begint bij OCNED

Veilig werken in de infratechniek begint bij OCNED

Opleidingscentrum Nederland B.V. in Dronten verzorgt praktische en theoretische opleidingen op het gebied van gas, water, elektra en veiligheid. Deze trainingen verbeteren niet alleen de veiligheid op de werkplek maar beperken ook de risico's. Naast het creëren van een hoger veiligheidsbewustzijnsniveau, wordt tijdens de opleiding of training ook de vaktechnische kennis van de deelnemer bijgespijkerd. Veiligheid gaat verder dan het dragen van bescherming alleen!

Neem contact met ons op

Gastechnische opleidingen

VIAG is een afkorting die voluit geschreven wordt als Veiligheidsinstructie Aardgas. In deze veiligheidsinstructie staan veiligheidsprocedures die opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten. Het gaat hierbij om aardgasnetten die zowel onder hoge druk als onder lage druk aardgas transporteren. Verder is VIAG van toepassing bij het werken aan of in de omgeving van aardgasinstallaties en aardgasleidingnetwerken. Het VIAG is opgesteld door het Netbeheer Nederland.

Elektrotechnische opleidingen

De afkorting BEI staat voor: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. BEI certificaten worden door netbeheerders verplicht gesteld wanneer monteurs werkzaamheden verrichten aan de systemen die onderdeel uitmaken van de elektriciteitsvoorziening die eigendom zijn of in beheer zijn van netbeheerders. Een BEI certificaat gaat voornamelijk om de veiligheid. Veilig werken met hoogspanning, midden spanning of laagspanning is belangrijk of er nu onderhoud uitgevoerd wordt of nieuwe systemen worden aangelegd. Ook in deze discipline worden deelnemers op een onderhoudende manier op het examen voorbereid. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangen de kandidaten een persoonsgebonden STIPEL-PCE certificaat van DNV (Det Norske Veritas) waarmee zij kunnen aantonen dat zij aan de kwaliteitseisen van deze organisatie voldoen.

Veiligheid

Veiligheid wordt steeds belangrijker in de infratechniek. Wij vergroten de veiligheid binnen uw organisatie door het geven van gecertificeerde trainingen waarbij wij uw werknemers informatie bijbrengen over het verkleinen van risico's en het verbeteren van hun werkomstandigheden.

Maatwerk

Omdat OCNED binnen alle disciplines in infratechniek een netwerk van instructeurs heeft, zijn wij in staat om maatwerk te leveren. Als er vanuit de markt vraag is naar medewerkers met een specifieke expertise, dan leveren wij een cursus of training die aan uw eisen, of die van de markt, voldoet. Ook verzorgen we vakgerichte bedrijfshulpverleningsopleidingen.